LINE it!
 @allkaset

 • 俾ԡ( 10 ¡ )

  โปรวาโด 10 กรัม

  รหัสสินค้า A141
  โปรวาโด 10 กรัม
  อิมิดาโคลพริด
  หมดอายุ 2024-6-1

  49.00 - 59.00 ฿

  โปรวาโด2กรัม (25X2กรัม)

  รหัสสินค้า A4397
  โปรวาโด2กรัม (25X2กรัม)
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 2019-03-01

  339.00 - 359.00 ฿

  โปรวาโด 2 กรัม

  รหัสสินค้า A140
  โปรวาโด 2 กรัม
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 0000-00-00

  17.00 - 25.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A3889
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต --

  5,399.00 - 5999.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A2939
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต 2019-8-1

  1,499.00 - 1699.00 ฿

  โปรวาโด10กรัม(10X10g.)

  รหัสสินค้า A4470
  โปรวาโด10กรัม(10X10g.)
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 2019-2-1

  559.00 - 649.00 ฿

  เวอริมาร์ค

  รหัสสินค้า A3888
  เวอริมาร์ค
  ไซแอนทรานิลิโพรล
  ไม่ระบุ

  679.00 - 699.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  รหัสสินค้า A4395
  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง
  4 X 50 X 15ml.
  ผลิต --

  19,499.00 - 20599.00 ฿

  โปรวาโด 2 กรัม ยกลัง

  รหัสสินค้า A4626
  โปรวาโด 2 กรัม ยกลัง
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  12,599.00 - 12999.00 ฿

  โปรวาโด 100 กรัม ยกลัง

  รหัสสินค้า A4625
  โปรวาโด 100 กรัม ยกลัง
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  10,899.00 - 11299.00 ฿

  Թ§