LINE it!
 @allkaset

 • ( 30 ¡ )

  มะเขือเทศเชอรี่สวีทเกิร

  รหัสสินค้า A324
  มะเขือเทศเชอรี่สวีทเกิร
  0.1 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย

  รหัสสินค้า A357
  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย
  28 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A1340
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  6300 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม

  รหัสสินค้า A4886
  มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม
  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  รหัสสินค้า A1405
  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ
  2800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A263
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  630 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย

  รหัสสินค้า A1299
  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย
  280 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  รหัสสินค้า A395
  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ
  280 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A2872
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศ ลูกท้อ

  รหัสสินค้า A2110
  มะเขือเทศ ลูกท้อ
  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A2871
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-01

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ 4ทิศ

  รหัสสินค้า A4885
  มะเขือเทศเชอรี่ 4ทิศ
  300 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-11-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ เรนเจอร์

  รหัสสินค้า A1288
  เมล็ดมะเขือเทศ เรนเจอร์
  1500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่

  รหัสสินค้า A1290
  มะเขือเทศเชอรี่
  200 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2022-01-01

  169.00 - 215.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา รสทิพย์

  รหัสสินค้า A2259
  มะเขือเทศสีดา รสทิพย์
  2,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-11-1

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ สีคิ้ว

  รหัสสินค้า A2346
  เมล็ดมะเขือเทศ สีคิ้ว
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ สีคิ้ว

  รหัสสินค้า A2345
  เมล็ดมะเขือเทศ สีคิ้ว
  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์

  รหัสสินค้า A338
  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์
  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-06-01

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา รสทิพย์

  รหัสสินค้า A2258
  มะเขือเทศสีดา รสทิพย์
  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-11-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศ พันธุเขาใหญ่

  รหัสสินค้า A4883
  มะเขือเทศ พันธุเขาใหญ่
  200 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-8-1

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศลูกผสม เขาใหญ่

  รหัสสินค้า A4884
  มะเขือเทศลูกผสม เขาใหญ่
  20 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร

  รหัสสินค้า A2446
  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  129.00 - 149.00 ฿

  มะเขือเทศ พวงชมพู

  รหัสสินค้า A1795
  มะเขือเทศ พวงชมพู
  200 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2022-04-01

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศแก้วมณี

  รหัสสินค้า A4146
  เมล็ดมะเขือเทศแก้วมณี
  2 กรัม ความงอก 97%
  หมดอายุ 2021-12-01

  135.00 - 179.00 ฿

  มะเขือเทศลูกผสม พวงชมพู

  รหัสสินค้า A1796
  มะเขือเทศลูกผสม พวงชมพู
  2,000 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2022-04-01

  209.00 - 239.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู

  รหัสสินค้า A2148
  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู
  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู

  รหัสสินค้า A2149
  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู
  4,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร

  รหัสสินค้า A2445
  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  16.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเทศ เวียงจันทร์

  รหัสสินค้า A2348
  มะเขือเทศ เวียงจันทร์
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศคิงคัพ072

  รหัสสินค้า A772
  เมล็ดมะเขือเทศคิงคัพ072
  80 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-9-1

  23.00 ฿ 15.00 ฿

  Թ§