LINE it!
 @allkaset

 • 紾ѹ͡( 198 ¡ )

  เมล็ดแววมยุรา

  รหัสสินค้า A292
  เมล็ดแววมยุรา
  4 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดาวเรือง วีนัส สีเหลือง

  รหัสสินค้า A2058
  ดาวเรือง วีนัส สีเหลือง
  150 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2023-04-01

  209.00 - 239.00 ฿

  บานชื่นดอกซ้อน

  รหัสสินค้า A1235
  บานชื่นดอกซ้อน
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ตาเสือ

  รหัสสินค้า A1226
  เมล็ดพันธุ์ตาเสือ
  7 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A299
  เมล็ดสร้อยไก่
  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน ทองเศรษฐี

  รหัสสินค้า A271
  เมล็ดทานตะวัน ทองเศรษฐี
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา นอร์ทเทิร์น

  รหัสสินค้า A1734
  เมล็ดแตงกวา นอร์ทเทิร์น
  70 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-06-01

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มอร์นิ่งกลอร

  รหัสสินค้า A4622
  เมล็ดพันธุ์มอร์นิ่งกลอร
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ดาวเรืองสีทองเข้มแซมบ้า

  รหัสสินค้า A4656
  ดาวเรืองสีทองเข้มแซมบ้า
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดกระดุมทอง MEL-102

  รหัสสินค้า A2718
  เมล็ดกระดุมทอง MEL-102
  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดดอกบัวหลวง

  รหัสสินค้า A4695
  เมล็ดดอกบัวหลวง
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ดาวเรือง เจียไต๋

  รหัสสินค้า A315
  ดาวเรือง เจียไต๋
  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-09-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดตาเสือ

  รหัสสินค้า A310
  เมล็ดตาเสือ
  0.7 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดแววมยุราTOR-101

  รหัสสินค้า A2737
  เมล็ดแววมยุราTOR-101
  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดบานเย็น

  รหัสสินค้า A1236
  เมล็ดบานเย็น
  20 กรัม
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดบานชื่นดอกซ้อน

  รหัสสินค้า A269
  เมล็ดบานชื่นดอกซ้อน
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดาวกระจายสีเหลือง ส้ม

  รหัสสินค้า A3099
  ดาวกระจายสีเหลือง ส้ม
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เบญจมาศ

  รหัสสินค้า A2567
  เมล็ดพันธุ์เบญจมาศ
  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์

  รหัสสินค้า A1224
  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดมอร์นิ่งกลอรี่

  รหัสสินค้า A4780
  เมล็ดมอร์นิ่งกลอรี่
  25 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดดอกอัญชัน5ชั้น

  รหัสสินค้า A3124
  เมล็ดดอกอัญชัน5ชั้น
  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  21.50 - 24.00 ฿

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  รหัสสินค้า A1972
  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ดบลูซัลเวีย SAL-504

  รหัสสินค้า A2724
  เมล็ดบลูซัลเวีย SAL-504
  0.05 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดซันไบร์ทคิด

  รหัสสินค้า A293
  เมล็ดซันไบร์ทคิด
  3 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล

  รหัสสินค้า A1979
  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  14.00 - 16.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์ โกรออแกนิค

  รหัสสินค้า A1982
  ปุ๋ยอินทรีย์ โกรออแกนิค
  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร
  หมดอายุ 2025-3-1

  95.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดแพงพวย

  รหัสสินค้า A1217
  เมล็ดแพงพวย
  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  รหัสสินค้า A1980
  ผักกาดขาว เจเจ61
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  99.00 - 119.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ

  รหัสสินค้า A1603
  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ
  150 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A1209
  เมล็ดดอกสร้อยไก่
  4000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย

  รหัสสินค้า A1208
  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย
  750 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน

  รหัสสินค้า A1204
  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน
  150 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-03-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดดอกหงอนไก่

  รหัสสินค้า A1203
  เมล็ดดอกหงอนไก่
  2500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรือง แสงทอง 549

  รหัสสินค้า A1202
  ดาวเรือง แสงทอง 549
  100 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรือง ประกายทอง 545

  รหัสสินค้า A1201
  ดาวเรือง ประกายทอง 545
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ดอกบานไม่รู้โรย

  รหัสสินค้า A1200
  ดอกบานไม่รู้โรย
  900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-9-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201

  รหัสสินค้า A2721
  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดดอกผีเสื้อ

  รหัสสินค้า A1740
  เมล็ดดอกผีเสื้อ
  170 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-7-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A526
  เมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่
  400 เมล็่ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดดอกดาวกระจายคละสี

  รหัสสินค้า A4688
  เมล็ดดอกดาวกระจายคละสี
  150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดดอกดาวกระจายคละสี

  รหัสสินค้า A4616
  เมล็ดดอกดาวกระจายคละสี
  1,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ดอกดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A4690
  ดอกดาวเรืองฝรั่งเศส
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ

  รหัสสินค้า A1604
  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ
  15 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ดาวเรืองสีทองเข้มแซมบ้า

  รหัสสินค้า A4568
  ดาวเรืองสีทองเข้มแซมบ้า
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  139.00 - 189.00 ฿

  บานชื่นหนู แฟนตาซี

  รหัสสินค้า A305
  บานชื่นหนู แฟนตาซี
  0.3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501

  รหัสสินค้า A2714
  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501
  0.18 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง

  รหัสสินค้า A4609
  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง
  1000 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ดาวเรืองสีส้ม F1 ดิสโก้

  รหัสสินค้า A4567
  ดาวเรืองสีส้ม F1 ดิสโก้
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรือง พันธุ์แทงโก้

  รหัสสินค้า A4557
  ดาวเรือง พันธุ์แทงโก้
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรืองF1 พันธุ์แทงโก้

  รหัสสินค้า A4653
  ดาวเรืองF1 พันธุ์แทงโก้
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-01

  21.50 - 24.00 ฿

  ดาวเรืองF1 พันธุ์ฮิปฮอป

  รหัสสินค้า A4560
  ดาวเรืองF1 พันธุ์ฮิปฮอป
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501

  รหัสสินค้า A2715
  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501
  1.8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  129.00 - 149.00 ฿

  ดาวเรือง ประกายทอง 545

  รหัสสินค้า A527
  ดาวเรือง ประกายทอง 545
  10 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดบานชื่นหนู แฟนตาซี

  รหัสสินค้า A1782
  เมล็ดบานชื่นหนู แฟนตาซี
  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต

  รหัสสินค้า A1781
  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต
  15 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2022-03-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย

  รหัสสินค้า A1780
  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  กะหล่ำปลี โดริ2

  รหัสสินค้า A1620
  กะหล่ำปลี โดริ2
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ดดอกทานตะวันแดง

  รหัสสินค้า A4611
  เมล็ดดอกทานตะวันแดง
  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส

  รหัสสินค้า A1219
  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส
  30 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201

  รหัสสินค้า A2720
  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201
  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  16.00 - 18.00 ฿

  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์

  รหัสสินค้า A295
  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์
  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-12-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดซัลเวียSAL-101

  รหัสสินค้า A2717
  เมล็ดซัลเวียSAL-101
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดสร้อยไก่ CEL-101

  รหัสสินค้า A2735
  เมล็ดสร้อยไก่ CEL-101
  0.4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน HLS-201

  รหัสสินค้า A2711
  เมล็ดทานตะวัน HLS-201
  2.2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  129.00 - 149.00 ฿

  Թ§