LINE it!
 @allkaset

 • 紾ԡ 紾ѹԡ

  ҫ紾ԡ 紾ѹԡ ͹Ź Ѵ觷 ͧҹɵ ɵ Դҵ 59 Ǻ紾ԡ ѹԡ ҡѷԵ紾ԡ 鹹 觴ǹ 纻·ҧ

  ѡɳ紾ԡ  ԡ

  Դͧԡ  ԡ

  ҧԡԴҧ  ԡ

  紾ԡ( 282 ¡ )

  เมล็ด พริกหนุ่มเขียว

  รหัสสินค้า A388
  เมล็ด พริกหนุ่มเขียว
  80 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  8.00 - 13.00 ฿

  พริกยักษ์หวาน

  รหัสสินค้า A3387
  พริกยักษ์หวาน
  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกเหลือง F1 ดาวทอง

  รหัสสินค้า A4153
  พริกเหลือง F1 ดาวทอง
  1,500 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-07-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนูสวนลูกผส

  รหัสสินค้า A5915
  เมล็ดพริกขี้หนูสวนลูกผส
  40 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-4-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุ่มเขียว พัน

  รหัสสินค้า A5901
  เมล็ดพริกหนุ่มเขียว พัน
  50 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกขี้หนูหอม

  รหัสสินค้า A3401
  พริกขี้หนูหอม
  90 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน หอมกาญจน์

  รหัสสินค้า A2417
  พริกขี้หนูสวน หอมกาญจน์
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพริกดวงมณี

  รหัสสินค้า A1269
  เมล็ดพริกดวงมณี
  1,300 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-11-01

  169.00 - 215.00 ฿

  พริกขี้หนูหอม

  รหัสสินค้า A3397
  พริกขี้หนูหอม
  900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  พริกหนุ่มขาว ไวท์เฮาส์

  รหัสสินค้า A2854
  พริกหนุ่มขาว ไวท์เฮาส์
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  65.00 - 99.00 ฿

  พริก(ขี้นหนูจินดาดำ)

  รหัสสินค้า A4766
  พริก(ขี้นหนูจินดาดำ)
  1 กรัม ความงอก 55%
  หมดอายุ 2021-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริกหยวกปากคลอง

  รหัสสินค้า A349
  เมล็ดพริกหยวกปากคลอง
  80 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-11-01

  22.00 - 25.00 ฿

  พริกหนุ่มขาว ไวท์เฮาส์

  รหัสสินค้า A2853
  พริกหนุ่มขาว ไวท์เฮาส์
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  รหัสสินค้า A2834
  เมล็ดพริกขี้หนูสวน
  90 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ พริกหยวก

  รหัสสินค้า A254
  เมล็ดพันธุ์ พริกหยวก
  80 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพริกหยวก

  รหัสสินค้า A1259
  เมล็ดพริกหยวก
  800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  พริกหนุ่มเขียว หยกสยาม

  รหัสสินค้า A468
  พริกหนุ่มเขียว หยกสยาม
  80 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-07-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ พริกชี้ฟ้า

  รหัสสินค้า A394
  เมล็ดพันธุ์ พริกชี้ฟ้า
  70 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-06-01

  8.00 - 13.00 ฿

  พริกขี้หนูหอมไทยฮอท

  รหัสสินค้า A3768
  พริกขี้หนูหอมไทยฮอท
  0.2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนู

  รหัสสินค้า A2878
  เมล็ดพริกขี้หนู
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์พริกจินดาแดง

  รหัสสินค้า A3846
  เมล็ดพันธุ์พริกจินดาแดง
  5 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์พริกเหลือง

  รหัสสินค้า A1258
  เมล็ดพันธุ์พริกเหลือง
  900 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนู

  รหัสสินค้า A259
  เมล็ดพริกขี้หนู
  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพริกชี้ฟ้า

  รหัสสินค้า A1248
  เมล็ดพริกชี้ฟ้า
  700 เมล็ด ปริมาณ 5 กรัม
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  พริกผิวย่น ฮอตหลาย

  รหัสสินค้า A6837
  พริกผิวย่น ฮอตหลาย
  5 กรัม ความงอก 55%
  หมดอายุ 2022-03-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  รหัสสินค้า A3739
  เมล็ดพริกขี้หนูสวน
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  35.00 - 40.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน จี๊ดจ๊าด

  รหัสสินค้า A4371
  พริกขี้หนูสวน จี๊ดจ๊าด
  300 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  พริกหยวก ขาวหยวก

  รหัสสินค้า A2378
  พริกหยวก ขาวหยวก
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุ่มเขียว

  รหัสสินค้า A1350
  เมล็ดพริกหนุ่มเขียว
  800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 78.00 ฿

  พริกขี้หนู เรดฮอท

  รหัสสินค้า A2263
  พริกขี้หนู เรดฮอท
  1500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-08-01

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู

  รหัสสินค้า A1251
  เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู
  900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 78.00 ฿

  พริกเหลือง F1 ดาวทอง

  รหัสสินค้า A4154
  พริกเหลือง F1 ดาวทอง
  150 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-07-01

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดพริกเหลือง

  รหัสสินค้า A270
  เมล็ดพริกเหลือง
  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุ่ม ไวท์ฮอท

  รหัสสินค้า A2387
  เมล็ดพริกหนุ่ม ไวท์ฮอท
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพริกหยวกลูกผสม มณี

  รหัสสินค้า A5897
  เมล็ดพริกหยวกลูกผสม มณี
  40 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริก ภูพาน

  รหัสสินค้า A6095
  เมล็ดพริก ภูพาน
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  พริกหวาน แคลิฟอร์เนีย

  รหัสสินค้า A3728
  พริกหวาน แคลิฟอร์เนีย
  700 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-06-01

  169.00 - 215.00 ฿

  พริกขี้หนูขาว

  รหัสสินค้า A4980
  พริกขี้หนูขาว
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  พริกส้มยาว

  รหัสสินค้า A3405
  พริกส้มยาว
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  พริกยักษ์หวาน

  รหัสสินค้า A3386
  พริกยักษ์หวาน
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู

  รหัสสินค้า A2879
  เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุมเขียว

  รหัสสินค้า A2877
  เมล็ดพริกหนุมเขียว
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  65.00 - 99.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน

  รหัสสินค้า A2835
  พริกขี้หนูสวน
  900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  65.00 - 99.00 ฿

  พริกเหลืองเยลโล่วฮอท

  รหัสสินค้า A1196
  พริกเหลืองเยลโล่วฮอท
  900 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-01-01

  65.00 - 99.00 ฿

  พริกเหลือง ทองอยู่

  รหัสสินค้า A4373
  พริกเหลือง ทองอยู่
  700 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  พริกหอมคัดพิเศษ SL

  รหัสสินค้า A2224
  พริกหอมคัดพิเศษ SL
  250 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  พริกหอม พริกหอมSL

  รหัสสินค้า A2225
  พริกหอม พริกหอมSL
  2,500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 99.00 ฿

  พริกเหลือง ทองอยู่

  รหัสสินค้า A4773
  พริกเหลือง ทองอยู่
  70 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 2021-09-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริกหยวก ศรีหยก

  รหัสสินค้า A4774
  เมล็ดพริกหยวก ศรีหยก
  70 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 2021-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกหยวก พันธุ์ศรีหยก

  รหัสสินค้า A4374
  พริกหยวก พันธุ์ศรีหยก
  700 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  พริกหยวก F1 มณีกาญจน์

  รหัสสินค้า A2676
  พริกหยวก F1 มณีกาญจน์
  150 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2022-9-1

  24.00 - 27.00 ฿

  พริกหยวก มณีกาญจน์

  รหัสสินค้า A2628
  พริกหยวก มณีกาญจน์
  1,500 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2023-02-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุ่มขาว โซนิค

  รหัสสินค้า A1579
  เมล็ดพริกหนุ่มขาว โซนิค
  2 กรัม ความงอก 96 %
  หมดอายุ 2022-5-1

  135.00 - 179.00 ฿

  พริกหนุ่มเขียว กังสดาล

  รหัสสินค้า A2290
  พริกหนุ่มเขียว กังสดาล
  1,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-10-01

  135.00 - 179.00 ฿

  พริกขี้หนูลูกผสม เรดฮอท

  รหัสสินค้า A2261
  พริกขี้หนูลูกผสม เรดฮอท
  150 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-02-01

  21.00 - 23.00 ฿

  พริกเหลืองเยลโล่ฮอท

  รหัสสินค้า A563
  พริกเหลืองเยลโล่ฮอท
  90 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน จี๊ดจ๊าด

  รหัสสินค้า A4767
  พริกขี้หนูสวน จี๊ดจ๊าด
  30 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 2021-11-01

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกยักษ์หวาน ทันเดอร์

  รหัสสินค้า A4441
  พริกยักษ์หวาน ทันเดอร์
  10 กรัม ความงอก 55%
  หมดอายุ 2022-03-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์พริกส้มสั้น

  รหัสสินค้า A2706
  เมล็ดพันธุ์พริกส้มสั้น
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  65.00 - 99.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน หอมกาญจน์

  รหัสสินค้า A2418
  พริกขี้หนูสวน หอมกาญจน์
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์พริกอัมพวา

  รหัสสินค้า A6394
  เมล็ดพันธุ์พริกอัมพวา
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุ่มขาว

  รหัสสินค้า A1342
  เมล็ดพริกหนุ่มขาว
  900 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  พริกหยวกลูกผสม มณีไทย

  รหัสสินค้า A5896
  พริกหยวกลูกผสม มณีไทย
  400 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-06-01

  79.00 - 109.00 ฿

  พริกหนุ่มเขียว จอมทอง 2

  รหัสสินค้า A3157
  พริกหนุ่มเขียว จอมทอง 2
  1,500 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2023-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  Թ§