LINE it!
 @allkaset





 • 紼ѡ

  紼ѡ ը˹͹ŹǷɵ 繵᷹˹紼ѡբͧѷԵ 紼ѡժ鹹Ӣͧ Դ֧紼ѡ Դ֧ ɵ 紼ѡ

  ѡɳ紼ѡ  ԡ

  ͡紾ѹѡ ԡ

  紾ѹѡ ԡ

   

  紼ѡ( 96 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์ผักชีลาว

  รหัสสินค้า A1415
  เมล็ดพันธุ์ผักชีลาว
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายสมร

  รหัสสินค้า A1813
  เมล็ดผักชี สายสมร
  1000 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2022-02-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  รหัสสินค้า A1567
  เมล็ดผักชี
  11100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ผักชี

  รหัสสินค้า A431
  เมล็ดพันธุ์ ผักชี
  1110 เมล๋็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักชี สายสมร

  รหัสสินค้า A487
  ผักชี สายสมร
  1000 เมล็ด ความงอก 92%
  ผลิต --

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดผักชี นารีรัตน์

  รหัสสินค้า A2803
  เมล็ดผักชี นารีรัตน์
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายพิรุณ

  รหัสสินค้า A5873
  เมล็ดผักชี สายพิรุณ
  400 เมล็ด ความงอก 84%
  หมดอายุ 2022-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A1170
  ผักชีฝรั่ง
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A420
  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง
  2800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักชี พันธ์ุประกายเพชร

  รหัสสินค้า A2062
  ผักชี พันธ์ุประกายเพชร
  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชี นารีรั

  รหัสสินค้า A2804
  เมล็ดพันธุ์ผักชี นารีรั
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว SL

  รหัสสินค้า A2303
  เมล็ดผักชีลาว SL
  38000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-03-01

  89.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักชี ฉัตรทิพย์

  รหัสสินค้า A2286
  เมล็ดผักชี ฉัตรทิพย์
  7,500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-03-01

  89.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A1171
  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-04-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A1153
  เมล็ดผักชีลาว
  50 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-02-00

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักชี ฉัตรทิพย์

  รหัสสินค้า A2285
  เมล็ดผักชี ฉัตรทิพย์
  750 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-2-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่งใบเลื่อย

  รหัสสินค้า A2381
  เมล็ดผักชีฝรั่งใบเลื่อย
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักชีลาวเทียนข้าวเปลือก

  รหัสสินค้า A4856
  ผักชีลาวเทียนข้าวเปลือก
  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชีลาวเทียนข้าวเปลือก

  รหัสสินค้า A4452
  ผักชีลาวเทียนข้าวเปลือก
  100 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A5550
  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง
  30 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-1-1

  49.00 - 59.00 ฿

  ผักชีลาว ป๊อกเก้าเด้ง

  รหัสสินค้า A4504
  ผักชีลาว ป๊อกเก้าเด้ง
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักชีลาว ป๊อกเก้าเด้ง

  รหัสสินค้า A4857
  ผักชีลาว ป๊อกเก้าเด้ง
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  รหัสสินค้า A2367
  เมล็ดผักชี รสทิพย์
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง ใบเลื่อย

  รหัสสินค้า A2382
  ผักชีฝรั่ง ใบเลื่อย
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A1402
  เมล็ดผักชีฝรั่ง
  28000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A670
  เมล็ดผักชีลาว
  20 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2021-9-1

  35.00 - 40.00 ฿

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  รหัสสินค้า A2368
  เมล็ดผักชี รสทิพย์
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์

  รหัสสินค้า A2372
  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์

  รหัสสินค้า A2371
  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-05-01

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A1832
  เมล็ดผักชีฝรั่ง
  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักชี สายพิรุณ ยกลัง

  รหัสสินค้า A4262
  ผักชี สายพิรุณ ยกลัง
  300 กรัมX30ถุง
  หมดอายุ 2022-01-01

  1,399.00 - 1499.00 ฿

  ผักชีพื้นบ้าน วู้ดดี้

  รหัสสินค้า A3318
  ผักชีพื้นบ้าน วู้ดดี้
  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชีลาว สามเด้ง

  รหัสสินค้า A1528
  ผักชีลาว สามเด้ง
  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว

  รหัสสินค้า A571
  เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว
  5 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A2075
  เมล็ดผักชีฝรั่ง
  17000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักชี พันธ์ประกายเพชร

  รหัสสินค้า A2063
  ผักชี พันธ์ประกายเพชร
  8,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  รหัสสินค้า A1834
  เมล็ดผักชี
  850 เมล็ด ความงอก 70%

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  รหัสสินค้า A1835
  เมล็ดผักชี
  8,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-03-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายพิรุณ

  รหัสสินค้า A1141
  เมล็ดผักชี สายพิรุณ
  300 กรัม ความงอก 83%
  หมดอายุ 2022-01-01

  55.00 - 69.00 ฿

  เมล็ดผักชี กรีนเฟเวอร์

  รหัสสินค้า A5995
  เมล็ดผักชี กรีนเฟเวอร์
  9,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายพิรุณ

  รหัสสินค้า A5872
  เมล็ดผักชี สายพิรุณ
  4,000 เมล็ด ความงอก 84%
  หมดอายุ 2022-01-01

  79.00 - 109.00 ฿

  ผักชี

  รหัสสินค้า A5479
  ผักชี
  ยกลัง (250 ซอง)
  หมดอายุ 2022-02-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว SL

  รหัสสินค้า A2302
  เมล็ดผักชีลาว SL
  3,800 เมล็ด ควางอก 90%
  หมดอายุ 2021-11-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ผักชีพันธุ์งามเด่น

  รหัสสินค้า A728
  ผักชีพันธุ์งามเด่น
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-1-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชีกรีนเฟเวอร์

  รหัสสินค้า A770
  เมล็ดผักชีกรีนเฟเวอร์
  970 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักชีลาว สามเด้ง

  รหัสสินค้า A1529
  ผักชีลาว สามเด้ง
  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A3144
  ผักชีฝรั่ง
  ยกลัง (250 ซอง)
  หมดอายุ 2022-09-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  รหัสสินค้า A1535
  ผักชี พันธุ์มั่นคง
  5 กรัม ความงอก70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชี พันธุ์งามเด่น

  รหัสสินค้า A911
  ผักชี พันธุ์งามเด่น
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว

  รหัสสินค้า A256
  เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว
  6000 เมล็ด ความงอก 50%
  หมดอายุ

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A2074
  เมล็ดผักชีฝรั่ง
  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A1833
  เมล็ดผักชีฝรั่ง
  17000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A1352
  เมล็ดผักชีลาว
  33000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A729
  เมล็ดผักชีลาว
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-2-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  รหัสสินค้า A1534
  ผักชี พันธุ์มั่นคง
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักชี จันทร์เสี้ยว

  รหัสสินค้า A1533
  ผักชี จันทร์เสี้ยว
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชี จันทร์เสี้ยว

  รหัสสินค้า A1532
  ผักชี จันทร์เสี้ยว
  50 กรัม ความงอก 70%
  ผลิต --

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A1830
  เมล็ดผักชีลาว
  4,500 เมล็ด ความงอก 70%
  ผลิต --

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชี ทวีคูณ พลัส

  รหัสสินค้า A476
  เมล็ดผักชี ทวีคูณ พลัส
  6 กรัม ความงอก 81%
  ผลิต --

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A2070
  เมล็ดผักชีลาว
  4500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักชี ทวีคูณ พลัส

  รหัสสินค้า A2044
  ผักชี ทวีคูณ พลัส
  60 กรัม ความงอก 95%
  หมดอายุ 2021-10-01

  69.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  รหัสสินค้า A666
  เมล็ดผักชี
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  35.00 - 40.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A1831
  เมล็ดผักชีลาว
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชี

  รหัสสินค้า A3880
  เมล็ดพันธุ์ผักชี
  250 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  138.00 - 149.00 ฿

  Թ§