LINE it!
 @allkaset

 • 紴ͧ( 83 ¡ )

  ดาวเรืองลูกผสม ดาวน้อย

  รหัสสินค้า A5081
  ดาวเรืองลูกผสม ดาวน้อย
  150 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2022-9-1

  209.00 - 239.00 ฿

  ดาวเรือง วีนัส สีเหลือง

  รหัสสินค้า A2058
  ดาวเรือง วีนัส สีเหลือง
  150 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2023-04-01

  209.00 - 239.00 ฿

  ดาวเรืองสีทองเข้มแซมบ้า

  รหัสสินค้า A4656
  ดาวเรืองสีทองเข้มแซมบ้า
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  21.50 - 24.00 ฿

  ดาวเรือง เจียไต๋

  รหัสสินค้า A315
  ดาวเรือง เจียไต๋
  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-09-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  รหัสสินค้า A1225
  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส
  100 เมล็ด ความงอก 80%

  169.00 - 215.00 ฿

  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์

  รหัสสินค้า A1224
  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  รหัสสินค้า A291
  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส
  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A3021
  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส
  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-12-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรือง YELLOW SHINE10

  รหัสสินค้า A1783
  ดาวเรือง YELLOW SHINE10
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2565-10-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ

  รหัสสินค้า A1603
  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ
  150 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ดาวเรือง ฮอลแลนด์ 14

  รหัสสินค้า A1215
  ดาวเรือง ฮอลแลนด์ 14
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรือง แสงทอง 549

  รหัสสินค้า A1202
  ดาวเรือง แสงทอง 549
  100 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรือง ประกายทอง 545

  รหัสสินค้า A1201
  ดาวเรือง ประกายทอง 545
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ดอกดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A4690
  ดอกดาวเรืองฝรั่งเศส
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ

  รหัสสินค้า A1604
  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ
  15 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ดาวเรืองสีทองเข้มแซมบ้า

  รหัสสินค้า A4568
  ดาวเรืองสีทองเข้มแซมบ้า
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501

  รหัสสินค้า A2714
  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501
  0.18 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง

  รหัสสินค้า A4609
  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง
  1000 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ดาวเรืองสีส้ม F1 ดิสโก้

  รหัสสินค้า A4567
  ดาวเรืองสีส้ม F1 ดิสโก้
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรือง พันธุ์แทงโก้

  รหัสสินค้า A4557
  ดาวเรือง พันธุ์แทงโก้
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรืองF1 พันธุ์แทงโก้

  รหัสสินค้า A4653
  ดาวเรืองF1 พันธุ์แทงโก้
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-01

  21.50 - 24.00 ฿

  ดาวเรืองF1 พันธุ์ฮิปฮอป

  รหัสสินค้า A4560
  ดาวเรืองF1 พันธุ์ฮิปฮอป
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501

  รหัสสินค้า A2715
  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501
  1.8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  129.00 - 149.00 ฿

  ดาวเรือง ประกายทอง 545

  รหัสสินค้า A527
  ดาวเรือง ประกายทอง 545
  10 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  รหัสสินค้า A1600
  ผักโขม ใบชาม
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์

  รหัสสินค้า A295
  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์
  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-12-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A4610
  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส
  2,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  89.00 - 119.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-502

  รหัสสินค้า A2729
  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-502
  1.6 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  129.00 - 149.00 ฿

  ดาวเรืองF1 พันธุ์รุมบ้า

  รหัสสินค้า A4654
  ดาวเรืองF1 พันธุ์รุมบ้า
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  21.50 - 24.00 ฿

  ดาวเรืองF1 พันธุ์รุมบ้า

  รหัสสินค้า A4559
  ดาวเรืองF1 พันธุ์รุมบ้า
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-9-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ดาวเรือง วีนัส สีเหลือง

  รหัสสินค้า A2057
  ดาวเรือง วีนัส สีเหลือง
  15 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2022-01-01

  24.00 - 27.00 ฿

  ดาวเรือง รัศมี สีเหลือง

  รหัสสินค้า A1728
  ดาวเรือง รัศมี สีเหลือง
  15 เมล็ด ความงอก 91%
  หมดอายุ 2022-02-01

  24.00 - 27.00 ฿

  ดาวเรือง รัศมี สีเหลือง

  รหัสสินค้า A1729
  ดาวเรือง รัศมี สีเหลือง
  150 เมล็ด ความงอก 91%
  หมดอายุ 2023-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดดอกดาวเรือง

  รหัสสินค้า A4691
  เมล็ดดอกดาวเรือง
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ดาวเรืองสีส้ม F1 ดิสโก้

  รหัสสินค้า A4657
  ดาวเรืองสีส้ม F1 ดิสโก้
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  21.50 - 24.00 ฿

  ดาวเรืองลูกผสม ฮอลแลนด์

  รหัสสินค้า A532
  ดาวเรืองลูกผสม ฮอลแลนด์
  10 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล่อน พันธุ์เนื้อเขียว

  รหัสสินค้า A3486
  เมล่อน พันธุ์เนื้อเขียว
  5 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ดอกดาวเรือง พันธู์ชะช่า

  รหัสสินค้า A4558
  ดอกดาวเรือง พันธู์ชะช่า
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-4-1

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A3020
  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส
  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-12-1

  18.00 - 20.00 ฿

  ดาวเรืองลูกผสม เทวี

  รหัสสินค้า A485
  ดาวเรืองลูกผสม เทวี
  20 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-10-1

  24.00 - 27.00 ฿

  ดาวเรือง เจียไต๋

  รหัสสินค้า A1232
  ดาวเรือง เจียไต๋
  3 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-09-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดดาวเรือง ซันชายน์

  รหัสสินค้า A313
  เมล็ดดาวเรือง ซันชายน์
  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เซจ

  รหัสสินค้า A3477
  เซจ
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-05-01

  8.00 - 10.00 ฿

  โคโค่ดิสก์ ขุยมะพร้าว

  รหัสสินค้า A1987
  โคโค่ดิสก์ ขุยมะพร้าว
  แพ็ค 6 ก้อน
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿

  ดาวเรือง รัศมี สีส้ม

  รหัสสินค้า A1732
  ดาวเรือง รัศมี สีส้ม
  15 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2022-1-1

  24.00 - 27.00 ฿

  ดาวเรือง รัศมี สีส้ม

  รหัสสินค้า A1733
  ดาวเรือง รัศมี สีส้ม
  15 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2023-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-502

  รหัสสินค้า A2728
  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-502
  0.16 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  16.00 - 18.00 ฿

  ฟักเขียว

  รหัสสินค้า A3093
  ฟักเขียว
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ดอกดาวเรืองF1 ชะชะช่า

  รหัสสินค้า A4817
  ดอกดาวเรืองF1 ชะชะช่า
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-4-1

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A1227
  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-01-01

  169.00 - 215.00 ฿

  คะน้ายอดเซียน

  รหัสสินค้า A1626
  คะน้ายอดเซียน
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง

  รหัสสินค้า A1602
  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ดาวเรือง YELLOW SHINE10

  รหัสสินค้า A529
  ดาวเรือง YELLOW SHINE10
  10 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองF1 พันธุ์ฮ

  รหัสสินค้า A4655
  เมล็ดดาวเรืองF1 พันธุ์ฮ
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  21.50 - 24.00 ฿

  ดาวเรือง ซันชายน์ โกลด์

  รหัสสินค้า A1220
  ดาวเรือง ซันชายน์ โกลด์
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ

  169.00 - 215.00 ฿

  ดาวเรืองลูกผสม ดาวน้อย

  รหัสสินค้า A5091
  ดาวเรืองลูกผสม ดาวน้อย
  15 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2022-9-1

  24.00 - 27.00 ฿

  แตงไทย

  รหัสสินค้า A2056
  แตงไทย
  ยกลัง(250 ซอง)
  หมดอายุ 2022-08-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A286
  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-11-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสเหลือง

  รหัสสินค้า A625
  ดาวเรืองฝรั่งเศสเหลือง
  15 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2020-11-28

  17.00 - 19.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสเหลือง

  รหัสสินค้า A1968
  ดาวเรืองฝรั่งเศสเหลือง
  150 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2020-11-28

  135.00 - 169.00 ฿

  เมล็ดดาวเรือง มิ่งมิตร

  รหัสสินค้า A2996
  เมล็ดดาวเรือง มิ่งมิตร
  10 เมล็ด ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดดาวเรือง มิ่งมิตร

  รหัสสินค้า A2997
  เมล็ดดาวเรือง มิ่งมิตร
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  135.00 - 179.00 ฿

  ดาวเรืองเพอร์เฟคท์มิกซ์

  รหัสสินค้า A6275
  ดาวเรืองเพอร์เฟคท์มิกซ์
  500 เมล็ด ความงอก 82%
  ไม่ระบุ

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A6276
  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส
  50 เมล็ด ความงอก 82%
  ไม่ระบุ

  24.00 - 27.00 ฿

  Թ§