LINE it!
 @allkaset

 • 索⾴( 61 ¡ )

  ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทไว

  รหัสสินค้า A3152
  ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทไว
  800 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2022-08-01

  209.00 - 239.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว

  รหัสสินค้า A1569
  ข้าวโพดข้าวเหนียว
  นิลสยาม 1 ห่อ (10 ซอง)
  หมดอายุ 2021-10-01

  69.00 - 95.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทไว

  รหัสสินค้า A3151
  ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทไว
  80 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2022-01-01

  24.00 - 27.00 ฿

  ข้าวโพดขาว(ข้าวเหนียว)

  รหัสสินค้า A4755
  ข้าวโพดขาว(ข้าวเหนียว)
  70 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดขาว(ข้าวเหนียว)

  รหัสสินค้า A4428
  ข้าวโพดขาว(ข้าวเหนียว)
  700 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

  รหัสสินค้า A280
  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ข้าวโพด ซูเปอร์โกลด์

  รหัสสินค้า A2267
  ข้าวโพด ซูเปอร์โกลด์
  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-04-01

  135.00 - 179.00 ฿

  ข้าวโพดไวโอเล็ทไวท์ 926

  รหัสสินค้า A1816
  ข้าวโพดไวโอเล็ทไวท์ 926
  800 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2022-1-1

  209.00 - 239.00 ฿

  ข้าวโพดเทียนเหลือง

  รหัสสินค้า A1155
  ข้าวโพดเทียนเหลือง
  150 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-01-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดหวาน

  รหัสสินค้า A1378
  เมล็ดข้าวโพดหวาน
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพด ขาว-ม่วง

  รหัสสินค้า A2704
  เมล็ดข้าวโพด ขาว-ม่วง
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดหวานซูเปอร์โกลด์

  รหัสสินค้า A2266
  ข้าวโพดหวานซูเปอร์โกลด์
  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  ข้าวโพดบิ๊กข้าวเหนียวดำ

  รหัสสินค้า A4754
  ข้าวโพดบิ๊กข้าวเหนียวดำ
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดบิ๊กข้าวเหนียวดำ

  รหัสสินค้า A4511
  ข้าวโพดบิ๊กข้าวเหนียวดำ
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-10-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว F1

  รหัสสินค้า A2969
  ข้าวโพดข้าวเหนียว F1
  80 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2022-1-1

  24.00 - 27.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวสโนไวท

  รหัสสินค้า A2206
  ข้าวโพดข้าวเหนียวสโนไวท
  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  21.00 - 23.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิม

  รหัสสินค้า A1786
  ข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิม
  80 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2021-12-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพด ขาว-ม่วง

  รหัสสินค้า A2703
  เมล็ดข้าวโพด ขาว-ม่วง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน ท็อปสวีท801

  รหัสสินค้า A2563
  ข้าวโพดหวาน ท็อปสวีท801
  650 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 0000-00-00

  169.00 - 215.00 ฿

  ข้าวโพดหวานท็อปสวีท 801

  รหัสสินค้า A364
  ข้าวโพดหวานท็อปสวีท 801
  65 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ

  22.00 - 25.00 ฿

  ข้าวโพด แบล็คเบอร์รี่

  รหัสสินค้า A2514
  ข้าวโพด แบล็คเบอร์รี่
  ข้าวโพด แบล็คเบอร์รี่
  หมดอายุ 2022-06-01

  129.00 - 149.00 ฿

  ข้าวโพดแบล็คเบอรี่

  รหัสสินค้า A2513
  ข้าวโพดแบล็คเบอรี่
  10 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  16.00 - 18.00 ฿

  ข้าวโพดเทียนรวม น้ำน่าน

  รหัสสินค้า A4753
  ข้าวโพดเทียนรวม น้ำน่าน
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว

  รหัสสินค้า A514
  ข้าวโพดข้าวเหนียว
  นิลสยาม หนัก 20 กรัม
  หมดอายุ 2021-10-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ข้าวโพดสองสี มินิคอร์น

  รหัสสินค้า A362
  ข้าวโพดสองสี มินิคอร์น
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-09-01

  25.00 ฿ 17.00 ฿

  เมล็ดพันธ์ ข้าวโพดขาว

  รหัสสินค้า A544
  เมล็ดพันธ์ ข้าวโพดขาว
  15 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2021-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพด บิ๊กนิวไวท์

  รหัสสินค้า A3567
  ข้าวโพด บิ๊กนิวไวท์
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ

  30.00 - 39.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไวท์

  รหัสสินค้า A328
  ข้าวโพดข้าวเหนียวไวท์
  55 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-01-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน ซันสวีท-05

  รหัสสินค้า A2891
  ข้าวโพดหวาน ซันสวีท-05
  500 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-01

  349.00 - 389.00 ฿

  ข้าวโพดสองสี มินิคอร์น

  รหัสสินค้า A1355
  ข้าวโพดสองสี มินิคอร์น
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-09-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ข้าวโพดF1 บิ๊กไวท์ 852

  รหัสสินค้า A3959
  ข้าวโพดF1 บิ๊กไวท์ 852
  80 เมล็ด ความงอก93%
  หมดอายุ 2021-7-1

  24.00 - 27.00 ฿

  ข้าวโพด บิ๊กเทียนเหลือง

  รหัสสินค้า A4490
  ข้าวโพด บิ๊กเทียนเหลือง
  300 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว ทูโทน

  รหัสสินค้า A2112
  ข้าวโพดข้าวเหนียว ทูโทน
  70 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน(สวีท)

  รหัสสินค้า A4727
  ข้าวโพดหวาน(สวีท)
  110 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดเหนียว ซุปเปอร์บ

  รหัสสินค้า A2893
  ข้าวโพดเหนียว ซุปเปอร์บ
  500 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  224.00 - 259.00 ฿

  ข้าวโพดเทียนรวม น้ำน่าน

  รหัสสินค้า A4424
  ข้าวโพดเทียนรวม น้ำน่าน
  300 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดเหนียวซุปเปอร์

  รหัสสินค้า A2894
  ข้าวโพดเหนียวซุปเปอร์
  200 กรัม
  หมดอายุ 2022-06-01

  109.00 - 129.00 ฿

  ข้าวโพดเทียน ทองสยาม

  รหัสสินค้า A4151
  ข้าวโพดเทียน ทองสยาม
  20 กรัม ความงอก 95%
  หมดอายุ 2021-09-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพด บิ๊กเทียนเหลือง

  รหัสสินค้า A4752
  ข้าวโพด บิ๊กเทียนเหลือง
  30 กรัม ความงอก 75%
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพด นิลสยาม ยกลัง

  รหัสสินค้า A4251
  ข้าวโพด นิลสยาม ยกลัง
  บรรจุ 350 ซอง
  หมดอายุ 2021-10-1

  1,999.00 - 2269.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน

  รหัสสินค้า A2246
  ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน
  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ด ข้าวโพดแปดแถว

  รหัสสินค้า A3845
  เมล็ด ข้าวโพดแปดแถว
  85 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ข้าวโพด เทียนขาว

  รหัสสินค้า A3843
  ข้าวโพด เทียนขาว
  85 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ข้าวโพด เทียนขาว

  รหัสสินค้า A3842
  ข้าวโพด เทียนขาว
  75 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดแปดแถว

  รหัสสินค้า A3844
  เมล็ดข้าวโพดแปดแถว
  85 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ข้าวโพดอ่อน จักรพรรดิ์

  รหัสสินค้า A1356
  ข้าวโพดอ่อน จักรพรรดิ์
  900 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-10-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ข้าวโพดเทียน ทองสยาม

  รหัสสินค้า A4150
  ข้าวโพดเทียน ทองสยาม
  200 กรัม ความงอก 95%
  หมดอายุ 2021-09-01

  69.00 - 95.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวมุกสยา

  รหัสสินค้า A512
  ข้าวโพดข้าวเหนียวมุกสยา
  10 กรัม ความงอก 88%
  หมดอายุ 2021-03-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดขาว

  รหัสสินค้า A1164
  เมล็ดข้าวโพดขาว
  150 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2021-05-01

  65.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดฝักอ่อน

  รหัสสินค้า A409
  ข้าวโพดฝักอ่อน
  90 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-10-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน ซันสวีท 05

  รหัสสินค้า A2468
  ข้าวโพดหวาน ซันสวีท 05
  10 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  16.00 - 18.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว สโนไว

  รหัสสินค้า A2207
  ข้าวโพดข้าวเหนียว สโนไว
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ

  135.00 - 179.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน ซันสวีท 05

  รหัสสินค้า A2469
  ข้าวโพดหวาน ซันสวีท 05
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-05-01

  129.00 - 149.00 ฿

  ข้าวโพดหวานซูเปอร์ อาร์

  รหัสสินค้า A1182
  ข้าวโพดหวานซูเปอร์ อาร์
  150 กรัม ความงอก 85 %
  ไม่ระบุ

  65.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน อาร์โก้

  รหัสสินค้า A579
  ข้าวโพดหวาน อาร์โก้
  15 กรัม ความงอก 85 %
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดเทียน เทียนทอง

  รหัสสินค้า A2114
  ข้าวโพดเทียน เทียนทอง
  120 เมล็ด ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดหวาน(สวีท)

  รหัสสินค้า A4427
  เมล็ดข้าวโพดหวาน(สวีท)
  1,100 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวแปดแถว

  รหัสสินค้า A1907
  ข้าวโพดข้าวเหนียวแปดแถว
  80 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพด ซุปเปอร์บิ๊ก

  รหัสสินค้า A2470
  ข้าวโพด ซุปเปอร์บิ๊ก
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  16.00 - 18.00 ฿

  ข้าวโพด ซุปเปอร์บิ๊ก

  รหัสสินค้า A2471
  ข้าวโพด ซุปเปอร์บิ๊ก
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  129.00 - 149.00 ฿

  ข้าวโพด สวีทเพอร์เพิล

  รหัสสินค้า A2247
  ข้าวโพด สวีทเพอร์เพิล
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  89.00 - 99.00 ฿

  Թ§