LINE it!
 @allkaset

 • Ҧ˹͹( 53 ¡ )

  เอ็กซอล แบบซอง

  รหัสสินค้า A185
  เอ็กซอล แบบซอง
  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A187
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  หมดอายุ 2024-3-15

  29.00 - 35.00 ฿

  เอฟโฟเรีย

  รหัสสินค้า A235
  เอฟโฟเรีย
  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  หมดอายุ

  509.00 - 519.00 ฿

  โปรวาโด 10 กรัม

  รหัสสินค้า A141
  โปรวาโด 10 กรัม
  อิมิดาโคลพริด
  หมดอายุ 2024-6-1

  49.00 - 59.00 ฿

  ไฮซีส

  รหัสสินค้า A4210
  ไฮซีส
  อีมาเมกตินเบนโซเอต
  ไม่ระบุ

  629.00 - 659.00 ฿

  ทาคูมิ

  รหัสสินค้า A219
  ทาคูมิ
  ฟลูเบนไดอะไมด์
  ผลิต 2019-3-1

  529.00 - 549.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A2568
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  หมดอายุ 2024-3-1

  189.00 - 219.00 ฿

  เซฟวิน

  รหัสสินค้า A4023
  เซฟวิน
  คาร์บาริล
  ผลิต 2019-06-01

  407.00 - 409.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  รหัสสินค้า A101
  ดูปองท์ พรีวาธอน
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2019-08-01

  699.00 - 779.00 ฿

  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99

  รหัสสินค้า A181
  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99
  ปิโตรเลียมออยท์
  ผลิต 2020-09-01

  149.00 - 169.00 ฿

  โปรวาโด2กรัม (25X2กรัม)

  รหัสสินค้า A4397
  โปรวาโด2กรัม (25X2กรัม)
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 2019-03-01

  339.00 - 359.00 ฿

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  รหัสสินค้า A114
  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี
  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  ผลิต 0000-00-00

  319.00 - 379.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  รหัสสินค้า A4267
  ดูปองท์ พรีวาธอน
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2020-02-01

  1,239.00 - 1379.00 ฿

  คาราเต้ วิท ซีออน

  รหัสสินค้า A6438
  คาราเต้ วิท ซีออน
  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  ผลิต 2019-07-01

  399.00 - 499.00 ฿

  โปรวาโด 2 กรัม

  รหัสสินค้า A140
  โปรวาโด 2 กรัม
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 0000-00-00

  17.00 - 25.00 ฿

  ไฮซีส

  รหัสสินค้า A40
  ไฮซีส
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  359.00 - 399.00 ฿

  ไฮซีส 500 CC ยกลัง

  รหัสสินค้า A4922
  ไฮซีส 500 CC ยกลัง
  ยกลัง 24 x 500ml
  ผลิต 0000-00-00

  12,799.00 - 13560.00 ฿

  เซฟวิน 85 (100 กรัม)

  รหัสสินค้า A4143
  เซฟวิน 85 (100 กรัม)
  คาร์บาริล
  ผลิต 2019-10-01

  72.00 - 79.00 ฿

  พอสซ์

  รหัสสินค้า A2904
  พอสซ์
  คาร์โบซัลแฟน
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿

  พอสซ์

  รหัสสินค้า A2538
  พอสซ์
  คาร์โบซัลแฟน
  ไม่ระบุ

  57.00 - 69.00 ฿

  สตาร์เกิล

  รหัสสินค้า A99
  สตาร์เกิล
  ไดโนทีฟูแรน
  ไม่ระบุ

  35.00 - 49.00 ฿

  เซนทารี

  รหัสสินค้า A4916
  เซนทารี
  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  ผลิต 2019-5-1

  619.00 - 659.00 ฿

  แจคเก็ต

  รหัสสินค้า A199
  แจคเก็ต
  อะบาเม็กติน
  หมดอายุ 2024-3-13

  259.00 - 299.00 ฿

  เซฟวิน 85

  รหัสสินค้า A154
  เซฟวิน 85
  คาร์บาริล (carbaryl)
  ผลิต 2020-1-1

  249.00 - 279.00 ฿

  พอสซ์

  รหัสสินค้า A381
  พอสซ์
  คาร์โบซัลแฟน
  ผลิต 2020-8-1

  399.00 - 429.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A3889
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต --

  5,399.00 - 5999.00 ฿

  เดซิส

  รหัสสินค้า A2606
  เดซิส
  เดลทาเมทริน
  ผลิต 2019-1-1

  379.00 - 389.00 ฿

  สตาร์เกิล จี 1 กิโลกรัม

  รหัสสินค้า A4039
  สตาร์เกิล จี 1 กิโลกรัม
  ไดโนทีฟูแรน
  ผลิต --

  3,489.00 - 3599.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A4052
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  ไม่ระบุ

  65.00 - 79.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A2939
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต 2019-8-1

  1,499.00 - 1699.00 ฿

  แจคเก็ต

  รหัสสินค้า A2601
  แจคเก็ต
  อะบาเม็กติน
  หมดอายุ 2024-3-13

  429.00 - 449.00 ฿

  ดูปองท์ บีนีเวีย

  รหัสสินค้า A100
  ดูปองท์ บีนีเวีย
  ไซแอนทรานิลิโพรล
  ไม่ระบุ

  959.00 - 1099.00 ฿

  โปรวาโด10กรัม(10X10g.)

  รหัสสินค้า A4470
  โปรวาโด10กรัม(10X10g.)
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 2019-2-1

  559.00 - 649.00 ฿

  เวอริมาร์ค

  รหัสสินค้า A3888
  เวอริมาร์ค
  ไซแอนทรานิลิโพรล
  ไม่ระบุ

  679.00 - 699.00 ฿

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  รหัสสินค้า A4025
  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี
  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  ผลิต --

  3,599.00 - 3729.00 ฿

  เดซิส

  รหัสสินค้า A484
  เดซิส
  เดลทาเมทริน
  ผลิต 2019-7-1

  89.00 - 109.00 ฿

  ไฮซีส 1 ลิตร ยกลัง

  รหัสสินค้า A4202
  ไฮซีส 1 ลิตร ยกลัง
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  11,799.00 - 12599.00 ฿

  โปรวาโด

  รหัสสินค้า A2586
  โปรวาโด
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  1,999.00 - 1999.00 ฿

  ทรีบอน 20

  รหัสสินค้า A182
  ทรีบอน 20
  อีโทเฟนพรอกซ์ 20%
  ผลิต 2019-5-1

  699.00 - 799.00 ฿

  เอฟโฟเรีย ยกลัง

  รหัสสินค้า A5075
  เอฟโฟเรีย ยกลัง
  ยกลัง 50ml x 24 ขวด
  ไม่ระบุ

  11,799.00 - 11999.00 ฿

  แจคเก็ต 1 ลิตร ยกลัง

  รหัสสินค้า A4019
  แจคเก็ต 1 ลิตร ยกลัง
  อะบาเม็กติน
  ผลิต --

  4,839.00 - 4999.00 ฿

  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99

  รหัสสินค้า A4133
  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99
  ปิโตรเลียมออยท์
  ผลิต --

  1,629.00 - 1779.00 ฿

  เซฟวิน 85 ยกลัง

  รหัสสินค้า A5026
  เซฟวิน 85 ยกลัง
  คาร์บาริล (carbaryl)
  ผลิต --

  4,999.00 - 5149.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A4028
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต --

  32,999.00 - 34990.00 ฿

  พอสซ์ ขนาด 100 ml

  รหัสสินค้า A4057
  พอสซ์ ขนาด 100 ml
  คาร์โบซัลแฟน
  ผลิต --

  2,499.00 - 2649.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  รหัสสินค้า A4395
  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง
  4 X 50 X 15ml.
  ผลิต --

  19,499.00 - 20599.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  รหัสสินค้า A5447
  ดูปองท์ พรีวาธอน
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต --

  14,999.00 - 15299.00 ฿

  เซฟวิน 85

  รหัสสินค้า A3969
  เซฟวิน 85
  คาร์บาริล (carbaryl)
  ผลิต --

  4,139.00 - 4229.00 ฿

  คาราเต้

  รหัสสินค้า A3207
  คาราเต้
  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  ผลิต 2017-3-12

  249.00 ฿ 189.00 ฿

  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99

  รหัสสินค้า A3095
  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99
  ปิโตรเลียมออยท์
  ผลิต --

  635.00 - 645.00 ฿

  สตาร์เกิล ยกลัง

  รหัสสินค้า A4641
  สตาร์เกิล ยกลัง
  15 กรัม X 200 ซอง
  ผลิต --

  6,499.00 - 6799.00 ฿

  โซฟิต

  รหัสสินค้า A3919
  โซฟิต
  เพรทิลาคลอร์
  ผลิต 2013-12-7

  427.00 - 599.00 ฿

  เดซิส

  รหัสสินค้า A4297
  เดซิส
  100 ซีซี X 50 ขวด
  ผลิต --

  3,999.00 - 4299.00 ฿

  Թ§