LINE it!
 @allkaset

 • Ҵ

  ҴФ Ҫл١㹡 ¢Ҵ Ѻͧâͧ١ Ҵ Ѵҧ٧ 8 䫴 Ҵ 1 Ҵ ͧշʡا 1 ا ѺҴСҴ ҧդӵͺ зҧҡ١͡ ö觫¨

  ԻǶҴ 8

  Ի෤Ԥ觶Ҵ

  ҴҴ 8

  1..ҴСд 8 ҧ 5.5*5.5*٧ 5.5 . /

  2.Ҵ 60    ҧ 4.5* 4.5*٧ 5 ./

  3.Ҵ 72    ҧ 3* 4*٧ 5 ./

  4.Ҵ 104 ҧ 3.5* 3.5*٧ 4.5 ./

  5.Ҵ 105 ҧ 2.8* 3* ٧ 3 ./

  6.Ҵ 128 ҧ 3 * 3* ٧ 4 ./

  7.Ҵ 200 ҧ 2* 2.2 ٧ 3 ./

  8.Ҵ 288 ҧ 1.5* 1.9* ٧ 3 ./

  Ҵ( 25 ¡ )

  ถาดเพาะ 288 หลุม

  รหัสสินค้า A4975
  ถาดเพาะ 288 หลุม

  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถาดเพาะต้นกล้า 60 หลุม

  รหัสสินค้า A5511
  ถาดเพาะต้นกล้า 60 หลุม
  ขนาด 60 หลุม
  ผลิต --

  17.00 - 19.00 ฿

  ถาดเพาะกระดาษ

  รหัสสินค้า A3926
  ถาดเพาะกระดาษ
  เจียไต๋ ขนาด 8 หลุม
  ไม่ระบุ

  8.00 - 10.00 ฿

  ถาดเพาะ 104 หลุม

  รหัสสินค้า A5513
  ถาดเพาะ 104 หลุม
  (2 ขอบ)
  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถาดเพาะกระดาษ 8 หลุม

  รหัสสินค้า A7012
  ถาดเพาะกระดาษ 8 หลุม
  ยกลัง 50 ถาด
  ไม่ระบุ

  275.00 - 325.00 ฿

  ถาดเพาะ 72 หลุม

  รหัสสินค้า A4977
  ถาดเพาะ 72 หลุม

  25.00 - 35.00 ฿

  ถาดเพาะ 105 หลุม

  รหัสสินค้า A5509
  ถาดเพาะ 105 หลุม

  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถาดเพาะ 200 หลุม

  รหัสสินค้า A5510
  ถาดเพาะ 200 หลุม
  หนา 0.65
  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถาดเพาะกล้านาโยน

  รหัสสินค้า A5508
  ถาดเพาะกล้านาโยน
  434 หลุม
  ไม่ระบุ

  11.00 - 15.00 ฿

  ถาดเพาะ 128 หลุม

  รหัสสินค้า A4973
  ถาดเพาะ 128 หลุม

  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถาดเพาะ105หลุม เซาะร่อง

  รหัสสินค้า A7429
  ถาดเพาะ105หลุม เซาะร่อง
  ยกลัง (100 ถาด)
  ไม่ระบุ

  1,779.00 - 1859.00 ฿

  ถาดเพาะ 60 หลุม ยกลัง

  รหัสสินค้า A5532
  ถาดเพาะ 60 หลุม ยกลัง
  ยกลัง 100 ถาด

  1,399.00 - 1599.00 ฿

  ถาดเพาะ 288 หลุม

  รหัสสินค้า A4976
  ถาดเพาะ 288 หลุม
  ยกลัง 100 ถาด

  1,399.00 - 1599.00 ฿

  ถาดเพาะ 104 หลุม 2 ขอบ

  รหัสสินค้า A5531
  ถาดเพาะ 104 หลุม 2 ขอบ
  ยกลัง 100 ถาด

  1,399.00 - 1599.00 ฿

  ถาดเพาะ 105 หลุม ยกลัง

  รหัสสินค้า A5543
  ถาดเพาะ 105 หลุม ยกลัง
  ยกลัง 100 ถาด

  1,399.00 - 1599.00 ฿

  ถาดเพาะ 200 หลุม 0.65

  รหัสสินค้า A5542
  ถาดเพาะ 200 หลุม 0.65
  ยกลัง 100 ถาด

  1,699.00 - 1899.00 ฿

  ถาดเพาะกระดาษ 8 หลุม

  รหัสสินค้า A5817
  ถาดเพาะกระดาษ 8 หลุม
  ยกลัง บรรจุ 100 ถาด
  ไม่ระบุ

  699.00 - 769.00 ฿

  ถาดเพาะ 200

  รหัสสินค้า A5814
  ถาดเพาะ 200
  หลุม 0.75
  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถาดเพาะ 72 หลุม

  รหัสสินค้า A4978
  ถาดเพาะ 72 หลุม
  ยกลัง 100 ถาด
  ไม่ระบุ

  1,399.00 - 1599.00 ฿

  ถาดเพาะ 104 หลุม ไม่ขอบ

  รหัสสินค้า A5512
  ถาดเพาะ 104 หลุม ไม่ขอบ
  (หลุมเกลียว)
  ไม่ระบุ

  0.00 - 19.00 ฿

  ถาดเพาะกล้านาโยน

  รหัสสินค้า A5545
  ถาดเพาะกล้านาโยน
  434 หลุม ยกลัง 400 ถาด
  ไม่ระบุ

  3,999.00 - 4199.00 ฿

  ถาดเพาะกระดาษ 8 หลุม

  รหัสสินค้า A7013
  ถาดเพาะกระดาษ 8 หลุม
  ยกลัง 150 ถาด
  ไม่ระบุ

  659.00 - 749.00 ฿

  ถาดเพาะ 104 หลุม เกลียว

  รหัสสินค้า A5530
  ถาดเพาะ 104 หลุม เกลียว
  ยกลัง 100 ถาด
  ไม่ระบุ

  0.00 - 1799.00 ฿

  ถาดเพาะ 200 หลุม 0.75

  รหัสสินค้า A5815
  ถาดเพาะ 200 หลุม 0.75
  ยกลัง 100 ถาด
  ไม่ระบุ

  0.00 - 2199.00 ฿

  ถาดเพาะ 128 หลุม

  รหัสสินค้า A4974
  ถาดเพาะ 128 หลุม
  ยกกล่อง 100 ถาด
  ไม่ระบุ

  1,399.00 - 1599.00 ฿

  Թ§