LINE it!
 @allkaset

 • ӨѴ( 49 ¡ )

  เอ็กซอล แบบซอง

  รหัสสินค้า A185
  เอ็กซอล แบบซอง
  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿

  ไวต์ออยล์

  รหัสสินค้า A216
  ไวต์ออยล์
  ไวต์ออยล์
  ผลิต 2021-01-01

  179.00 - 199.00 ฿

  เกรค 5 เอสซี

  รหัสสินค้า A5
  เกรค 5 เอสซี
  ฟิโพรนิล
  ไม่ระบุ

  429.00 - 489.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A187
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  หมดอายุ 2024-3-15

  29.00 - 35.00 ฿

  พริกขี้หนู ช่อจินดา

  รหัสสินค้า A3238
  พริกขี้หนู ช่อจินดา
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-03-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว

  รหัสสินค้า A2928
  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว
  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-2-1

  89.00 - 119.00 ฿

  ไฮซีส

  รหัสสินค้า A4210
  ไฮซีส
  อีมาเมกตินเบนโซเอต
  ไม่ระบุ

  629.00 - 659.00 ฿

  น้ำส้มควันไม้

  รหัสสินค้า A5625
  น้ำส้มควันไม้
  น้ำส้มควันไม้

  129.00 - 149.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A2568
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  หมดอายุ 2024-3-1

  189.00 - 219.00 ฿

  เซฟวิน

  รหัสสินค้า A4023
  เซฟวิน
  คาร์บาริล
  ผลิต 2019-06-01

  407.00 - 409.00 ฿

  ไฮซีส

  รหัสสินค้า A40
  ไฮซีส
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  359.00 - 399.00 ฿

  ไฮซีส 500 CC ยกลัง

  รหัสสินค้า A4922
  ไฮซีส 500 CC ยกลัง
  ยกลัง 24 x 500ml
  ผลิต 0000-00-00

  12,799.00 - 13560.00 ฿

  เซฟวิน 85 (100 กรัม)

  รหัสสินค้า A4143
  เซฟวิน 85 (100 กรัม)
  คาร์บาริล
  ผลิต 2019-10-01

  72.00 - 79.00 ฿

  ถั่วพู

  รหัสสินค้า A2929
  ถั่วพู
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-05-01

  89.00 - 119.00 ฿

  อิมิดาโกลด์70

  รหัสสินค้า A4636
  อิมิดาโกลด์70
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต

  0.00 - 1499.00 ฿

  อิมิดาโกลด์ 70

  รหัสสินค้า A1
  อิมิดาโกลด์ 70
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต

  599.00 - 679.00 ฿

  พอสซ์

  รหัสสินค้า A2904
  พอสซ์
  คาร์โบซัลแฟน
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿

  เซนน่า

  รหัสสินค้า A5118
  เซนน่า
  ไทอะมีทอกแซม
  ไม่ระบุ

  279.00 - 299.00 ฿

  พอสซ์

  รหัสสินค้า A2538
  พอสซ์
  คาร์โบซัลแฟน
  ไม่ระบุ

  57.00 - 69.00 ฿

  สตาร์เกิล

  รหัสสินค้า A99
  สตาร์เกิล
  ไดโนทีฟูแรน
  ไม่ระบุ

  35.00 - 49.00 ฿

  เกรค 5 เอสซี 1ลัง

  รหัสสินค้า A4093
  เกรค 5 เอสซี 1ลัง
  ฟีโพรนิล
  ผลิต --

  7,599.00 - 8299.00 ฿

  ไวต์ออยล์

  รหัสสินค้า A3607
  ไวต์ออยล์
  ไวต์ออยล์
  ผลิต 2020-5-1

  859.00 - 979.00 ฿

  เซฟวิน 85

  รหัสสินค้า A154
  เซฟวิน 85
  คาร์บาริล (carbaryl)
  ผลิต 2020-1-1

  249.00 - 279.00 ฿

  พอสซ์

  รหัสสินค้า A381
  พอสซ์
  คาร์โบซัลแฟน
  ผลิต 2020-8-1

  399.00 - 429.00 ฿

  สตาร์เกิล จี 1 กิโลกรัม

  รหัสสินค้า A4039
  สตาร์เกิล จี 1 กิโลกรัม
  ไดโนทีฟูแรน
  ผลิต --

  3,489.00 - 3599.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A4052
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  ไม่ระบุ

  65.00 - 79.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A2939
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต 2019-8-1

  1,499.00 - 1699.00 ฿

  แอคทารา 25ดับบลิวจี

  รหัสสินค้า A147
  แอคทารา 25ดับบลิวจี
  ไทอะมีทอกแซม
  หมดอายุ 2024-2-1

  429.00 - 499.00 ฿

  แอคทารา

  รหัสสินค้า A3891
  แอคทารา
  ไทอะมีทอกแซม
  ไม่ระบุ

  19.00 - 29.00 ฿

  กะหล่ำปลี รูปหัวใจ

  รหัสสินค้า A655
  กะหล่ำปลี รูปหัวใจ
  ยกลัง(250 ซอง)
  ผลิต --

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  ดูปองท์ บีนีเวีย

  รหัสสินค้า A100
  ดูปองท์ บีนีเวีย
  ไซแอนทรานิลิโพรล
  ไม่ระบุ

  959.00 - 1099.00 ฿

  อะแลนโต

  รหัสสินค้า A104
  อะแลนโต
  ไทอะโคลพริด
  ผลิต 2019-5-1

  299.00 - 339.00 ฿

  ไฮซีส 1 ลิตร ยกลัง

  รหัสสินค้า A4202
  ไฮซีส 1 ลิตร ยกลัง
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  11,799.00 - 12599.00 ฿

  โกลพรีอุส

  รหัสสินค้า A5683
  โกลพรีอุส
  อิมิดาคลอพริด
  ผลิต 2019-12-1

  979.00 - 999.00 ฿

  ไวต์ออยล์

  รหัสสินค้า A4029
  ไวต์ออยล์
  ไวต์ออยล์
  ผลิต --

  1,959.00 - 2029.00 ฿

  เซฟวิน 85 ยกลัง

  รหัสสินค้า A5026
  เซฟวิน 85 ยกลัง
  คาร์บาริล (carbaryl)
  ผลิต --

  4,999.00 - 5149.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A4028
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต --

  32,999.00 - 34990.00 ฿

  อะแลนโต

  รหัสสินค้า A5818
  อะแลนโต
  ยกลัง (50x100ml.)
  ผลิต --

  13,799.00 - 13999.00 ฿

  ไวต์ออยล์

  รหัสสินค้า A5871
  ไวต์ออยล์
  ไวต์ออยล์
  ไม่ระบุ

  3,199.00 - 3359.00 ฿

  อิมิดาโกลด์70

  รหัสสินค้า A4638
  อิมิดาโกลด์70
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  20,999.00 - 21999.00 ฿

  โบร์แลน 285

  รหัสสินค้า A4127
  โบร์แลน 285
  อะซีทามิพริด
  ผลิต --

  3,459.00 - 3699.00 ฿

  เซนน่า ยกลัง

  รหัสสินค้า A5641
  เซนน่า ยกลัง
  ไทอะมีทอกแซม
  ผลิต --

  7,829.00 - 8269.00 ฿

  พอสซ์ ขนาด 100 ml

  รหัสสินค้า A4057
  พอสซ์ ขนาด 100 ml
  คาร์โบซัลแฟน
  ผลิต --

  2,499.00 - 2649.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  รหัสสินค้า A4395
  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง
  4 X 50 X 15ml.
  ผลิต --

  19,499.00 - 20599.00 ฿

  เซฟวิน 85

  รหัสสินค้า A3969
  เซฟวิน 85
  คาร์บาริล (carbaryl)
  ผลิต --

  4,139.00 - 4229.00 ฿

  โบร์แลน ยกลัง

  รหัสสินค้า A5652
  โบร์แลน ยกลัง
  อะซีทามิพริด
  ไม่ระบุ

  0.00 - 10390.00 ฿

  สตาร์เกิล ยกลัง

  รหัสสินค้า A4641
  สตาร์เกิล ยกลัง
  15 กรัม X 200 ซอง
  ผลิต --

  6,499.00 - 6799.00 ฿

  แอคทารา 25ดับบลิวจี

  รหัสสินค้า A4271
  แอคทารา 25ดับบลิวจี
  40 กระปุกX100กรัม
  ไม่ระบุ

  0.00 - 16900.00 ฿

  แอคทารา 25ดับบลิวจี

  รหัสสินค้า A5002
  แอคทารา 25ดับบลิวจี
  ไทอะมีทอกแซม
  ผลิต 2017-8-1

  367.00 - 369.00 ฿

  Թ§