ปุ๋ยเคมี (32)
 โรคพืช (43)
 สารกำจัดแมลง (42)
 วัชพืช (36)
 สารบำรุงพืช (20)
 สารชีวภัณฑ์ (9)
 เมล็ดพันธุ์ผัก (236)
 เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ (54)
 อุปกรณ์การเกษตร (0)


 ไร (2)
 แมลง (13)
 หนอน-ศัตรูพืช (20)
 มอด (0)
 เพลี้ย (19)
 วัชพืช (33)
 เชื้อราพืช (45)
 หอยเชอรี่ (2)
 ไวรัสพืช (0)
 แบคทีเรียในพืช (3)
 ด้วง (1)


 กระเจี๊ยบเขียว (6)
 กระเจี๊ยบ (3)
 กระชาย (1)
 กระเทียม (7)
 กระหล่ำปลี (19)
 กระหล่ำ (10)
 กล้วยไม้ (34)
 กล้วย (4)
 กวางตุ้ง (13)
 กะหล่ำดอก (7)
 กาแฟ (9)
 กุหลาบ (37)
 แก้วมังกร (1)
 โกสน (23)
 ขนุน (17)
 ข้าวโพดหวาน (3)
 ข้าวโพด (15)
 ข้าวฟ่าง (2)
 ข้าว (48)
 ขิง (2)
 คะน้า (26)
 แคคตัส (1)
 แคนตาลูป (1)
 แครอท (21)
 งา (1)
 เงาะ (12)
 ชบา (24)
 ชมพู่ (11)
 ชวนชม (4)
 ชา (8)
 ดาวเรือง (37)
 แตงกวา (35)
 แตงโม (20)
 แตงร้าน (11)
 ถั่วเขียว (6)
 ถั่วฝักยาว (35)
 ถั่วลันเตา (25)
 ถั่วลิสง (4)
 ถั่วเหลือง (8)
 ทานตะวัน (2)
 ทุเรียน (21)
 น้อยหน่า (12)
 บอน (2)
 เบญจมาศ (25)
 ปทุมมา (1)
 ปาล์ม (4)
 โป๊ยเซียน (3)
 ผักกาดขาว (9)
 ผักกาดขาวปลี (2)
 ผักกาดหอม (26)
 ผักโขม (2)
 เผือก (1)
 ฝรั่ง (18)
 ฝ้าย (10)
 พริก (34)
 พริกไทย (1)
 พุทรา (2)
 ฟัก (2)
 เฟิร์น (1)
 เฟื่องฟ้า (23)
 แฟง (2)
 มะขาม (3)
 มะเขือ (28)
 มะเขือเทศ (25)
 มะเขือเปราะ (15)
 มะเขือยาว (17)
 มะนาว (14)
 มะพร้าว (2)
 มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (1)
 มะม่วง (39)
 มะยงชิด (1)
 มะระ (5)
 มะละกอ (3)
 มะลิ (10)
 มังคุด (15)
 มันเทศ (3)
 มันฝรั่ง (33)
 มันสำปะหลัง (2)
 เมล่อน (3)
 ยางพารา (1)
 ยาสูบ (6)
 เยอบีร่า (24)
 ลองกอง (12)
 ลันเตา (1)
 ลั่นทม (24)
 ลางสาด (1)
 ลำไย (25)
 ลิ้นจี่ (19)
 ลีลาวดี (28)
 ว่าน (3)
 สตรอเบอรี่ (1)
 ส้มเขียวหวาน (4)
 ส้มโอ (14)
 ส้ม (20)
 สละ (3)
 สับปะรด (30)
 หน่อไม้ฝรั่ง (4)
 หน้าวัว (3)
 หอม (28)
 หอมแดง (3)
 หอมหัวใหญ่ (5)
 อโกลนีมา (3)
 องุ่น (12)
 อ้อย (11)


 แก๊พ อินดัสตรีส์ (5)
 เจียไต๋ (204)
 เชอร์วู้ด เคมิคอล (4)
 ซาโกร (1)
 ซินเจนทา (9)
 โซตัส (38)
 ดาว อะโกรไซแอนส์(ประเทศไทย) (1)
 ดาว อะโกรไซแอนส์ (0)
 ดูปองท์ (3)
 ไดนามิคพันธุ์พืช (1)
 ที เอ บี อินโนเวชั่น จำกัด (1)
 ที.เจ.ซี. เคมี (1)
 เทพวัฒนา (13)
 ไทยกรีนอะโกร จำกัด (5)
 ไทยเฮอบิไซด์ (1)
 ไบเออร์ (11)
 เมโทรซีดการเกษตร (75)
 ลัดดา (68)
 อีสท์ เวสท์ ซีด (21)
 อื่นๆ (0)
 เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล (3)
 เอราวัณ (11)

สารชีวภัณฑ์


ชีวินทรีย์ (สารชีวภัณฑ์) คืออะไร? 
        คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผลิต,พัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ แต่ไม่นับรวมสารที่สกัดหรือแยกได้จากสิ่งมีชีวิตที่เป็นสารเคมีเชิงเดี่ยวเช่น ไพรีทรอยด์ นิโคติน อะบาเม็กติน 
สารชีวภัณฑ์ (Microbial Pesticide) 
: เชื้อรา: แบคทีเรีย : ไวรัส :ไส้เดือนฝอย : โปรโตซัว 
ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย 
        - เชื้อรา
        - เชื้อแบคทีเรีย
        - ไส้เดือนฝอย
        - เชื้อไวรัส

เชื้อรา (Fungi) ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรูต่อเชื้อราโรคพืชหลายชนิด
1. ปรสิต (Parasite) โดยการพันรัด เส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืชแล้วสร้างเอนไซม์ 
2. การแข่งขัน (Competition) กับเชื้อโรคพืชด้านการใช้อาหารเจริญเติบโตสร้างเส้นใยและสปอร์ได้อย่างรวดเร็ว
3. สร้างปฏิชีวนสาร (antibiotics) เพื่อยับยั้งหรือทำลายเส้นใยของ ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา 


ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชหลายชนิด

1. เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) ทำให้เกิดโรคยอดเน่าของต้นกล้า โรครากเน่า โคนเน่า ต้นเน่า โรคเน่าคอดิน
2. เชื้อราฟิวซาเรียม (Fusarium spp.) ทำให้พืชเกิดโรคกล้าไหม้ รากเน่า โคนลำต้นหรือกอเน่าแห้ง ผลเน่า โรคเหี่ยว
3. เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii ) ทำให้เกิดโรคกล้าไหม้ โรคราเมล็ดผักกาด โรคโคนเน่า
4. เชื้อราไรช็อกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) ทำให้เกิดอาการโรคเมล็ดเน่า เน่าระดับคอดิน กล้าไหม้ รากเน่า หัวเน่า
5. เชื้อราไฟท็อบธอร่า (Phytopthora spp.) รากเน่า โคนเน่า เน่าดำ ยอดและรากเน่า
เชื้อราคอลเลคโตตริกรัม (Collectotrichum spp.) ทำให้เกิดโรคแอนแทรกโนสในพืชผักต่าง ๆ

โรคที่เกิดจากเชื้อ Phomopsis asparagi

ชีวภัณฑ์แบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus sp.)
สามารถนำไปใช้ควบคุม โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา

  

แบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus spp.
มีกลไกการเป็นปฏิปักษ์ได้หลายรูปแบบ
# การสร้างสารปฏิชีวนะ ในกลุ่ม lipopeptides เช่น sufactinและ iturin ที่เป็ น biosurfactant ทำให้สามารถยับยั้งสาเหตุโรคที่เกิดจา เชื้อแบคที่เรีย
# เอ็นไซม์ที่สามารถสร้างได้คือ glucanase และ chitinase ที่สามารถย่อยผนังของเชื้อราได้บางชนิดเป็ น(Biostimulant) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืชและสามารถชักนำให้พืชเกิดการต้านทานโรคใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
                                      
Xanthomonas campestris                      Acidovorax avenae ssp.                      Erwinia carotovora
                                 

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ชีวภัณฑ์แบคทีเรียบาซิลลัส TAB-1 (Bacillus sp.)

เชื้อรา (Fungi) ที่ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชการเข้าทำลายแมลงของเชื้อรา สปอร์ตกลงบนผนังล าตัวแมลง (ความชื้น) สปอร์งอกgerm tube แทงทะลุผ่านผนังลำตัวทำลายแมลงโดย
*สร้างสารพิษ
*เจริญเพิ่มปริมาณในเซลล์และเนื้อเยื่อเชื้อราเข้าไปเจริญสร้างเส้นใยในตัวแมลง

ชีวภัณฑ์สูตรหัวเชื้อรากำจัดแมลง

- ปริมาณสปอร์ที่ได้ต่อขวดไม่ต่ำกว่า 1X10กำลัง8 CFU/g
ควบคุมแมลงศัตรูพืช คือ หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะผล แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร ด้วง และปลวก
ขยายในข้าวสุกได้ 20-50 กิโลกรัม
อัตราการใช้เชื้อสด 1 กิโลกรัม:น้ำ 20 ลิตร
ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (ช่องธรรมดา)

 ข้อควรปฏิบัติ
- หลังจากเลี้ยงเชื้อ 7-10 วัน จะพบสปอร์เป็นผงฝุ่นขึ้นบนเมล็ดข้าว สามารถนำไปใช้ได้ (ถ้ายังไม่ได้ใช้ ควรเก็บเชื้อไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา เก็บได้ไม่เกิน 1 เดือน) 
- ควรใช้สารจับใบผสมกับน้ำก่อนเทลงในถุงเชื้อสด อัตรา 5 ml./น้ำ 20 ลิตร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเชื้อรากำจัดแมลง ควรฉีดพ่นตอนเย็นและเก็บหัวเชื้อไว้ในตู้เย็น(ช่องธรรมดา)
- ไม่ควรผสมกับสารเคมีกำจัดโรคพืช แต่สามารถผสมสารเคมีกำจัดแมลงหรือฮอร์โมนได้
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (BT)

กำจัด : หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้กล้า หนอนใยผัก หนอนกอ หนอนคืบ หนอนเจาะสมอฝ้าย และหนอนผีเสื้อกลางคืน การเข้าทำลาย : เมื่อหนอนกินเชื้อ บี ที เข้าไปสารพิษที่ บี ที สร้างขึ้นจะไปมีผลทำให้ระบบย่อยอาหารของแมลงล้มเหลว กระเพาะบวมเต่งและแตก ส่งผลให้แมลงหยุดกินอาหารเคลื่อนไหวช้า ชักกระตุก เป็นอัมพาต และตายภายใน 2-3 วัน
วิธีการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช
- อ่านฉลากบนภาชนะบรรจุให้เข้าใจ ตรวจสอบเวลาหมดอายุก่อนซื้อทุกครั้ง เลือกใช้ให้ตรงกับศัตรูพืชเป้าหมาย (จากแหล่งที่เชื่อถือได้)
- ใช้เพื่อการป้องกันก่อนการระบาด
- ผสมสารจับใบทุกครั้งที่ฉีดพ่นไปที่พืช
- ปรับขนาดหัวฉีดให้ได้ละอองขนาดเล็กที่สุด และฉีดพ่นคลุมทุกส่วนของพืช(หรือพ่นโรงดิน/มุ้งโรงเรือน) ควรฉีดพ่นช่วงเวลาเย็น หรืออากาศไม่ร้อน
- การใช้แบบผสมผสาน

ความแตกต่างการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมการกำจัดศัตรูพืช
ข้อดีของการใช้ชีวภัณฑ์
ข้อด้อยของการใช้ชีวภัณฑ์
1.มีความจำเพาะสูง 1.กำจัดได้เฉพาะชนิด
2.มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 2.เห็นผลได้ช้า/ต้องใช้ต่อเนื่อง
3.ไม่มีพิษตกค้างในสภาพแวดล้อม 3.ไม่คงทนในธรรมชาติ
4.แมลง/เชื้อโรคจะสร้างความต้านทานได้ช้ามาก 4.หลายชนิดมีราคาแพง
5.ลดการเข้าทำลายของศัตรูพืชในระยะยาว แบบยั่งยืน 5.คุณสมบัติบางประการ ทำให้ยุ่งยากต่อการใช้

วิธีการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชในกล้วยคาเวนดิชห์ 

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกล้วยในระยะต้นกล้า

การป้องกันโรค
การป้องกันแมลง
สารเคมี
ชีวภัณฑ์
สารเคมี
ชีวภัณฑ์
คลอโรคทาโลนิล
Chlorothalonil 75 % WP
ไตรโคเดอร์มา
 
ฟิโพรนิล
fipronil 5% W/V SC
เชื้อราบิวเวอร์เรีย
  ไบออนแบค
  เชื้อแบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis (BT)
  แบคทีเรียบาซิลลัส
TAB-1
   การป้องกันโรค
การป้องกันแมลง
สารเคมี
ชีวภัณฑ์
สารเคมี
ชีวภัณฑ์
คลอโรคทาโลนิล
Chlorothalonil 75 % WP
ไตรโคเดอร์มา
 
ฟิโพรนิล
fipronil 5% W/V SC
เชื้อราบิวเวอร์เรีย
แมนโคเซบ
mancozeb 75 % WP
ไบออนแบค   เชื้อแบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis (BT)
ทีบูลโคลนาโซล (tebuonazole 43% W/V SC) แบคทีเรียบาซิลลัส
TAB-1
   

สารชีวภัณฑ์ ( 9 รายการ )รหัสสินค้า A11

ไบออนแบค

บาซิลัส ซับทิลิส

 

รหัสสินค้า A118

ฟลอร์แบค เอฟ ซี

บาซิลลัส ทูริงเยนซิส

 

รหัสสินค้า A31

ไบโอจีน

บาซิลลัส ทูริงเยนซิส

 

รหัสสินค้า A387

อินดิวเซอร์

ไตรโครเดอร์มา ฮาร์เซียนัม

 


รหัสสินค้า A386

ไบโอ-แทค

บาซิลลัส ทูริงเยนซิส

 

รหัสสินค้า A385

ไบโอ-เซ็นเซอร์

บาซิลัส ซับทิลิส

 

รหัสสินค้า A384

ฟอร์แทรน

เมทาไรเซียม แอนิโซเพลีย

 

รหัสสินค้า A4

บาติไซด์ 16000 เอสซี

บาซิลลัส ทูริงเยนซิส

 


รหัสสินค้า A383

คัทอ๊อฟ

บูเวเรีย บัสเซียน่า

 
ไรแดง(1), เพลี้ยแป้ง(10), สาบเสือ(3), แมลงปากดูด(3), หนอนใยผัก(5), เพลี้ยไฟ(15), หนอนชอนใบ(5), เพลี้ยอ่อน(6), แมลงหวี่ขาว(7), เพลี้ยจั๊กจั่น(6), เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล(17), หนอน(2), หนอนกระทู้หอม(3), หนอนเจาะสมอฝ้าย(5), หนอนกอ(2), หนอนม้วนใบ(1), หนอนปลอก(1), ด้วงหมัดผัก(1), เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย(7), โรคผลเน่าในชมพู่(1), โรคราน้ำค้าง(9), โรคกาบแห้งในข้าว(1), เชื้อรา(6), โรคไหม้(7), โรคใบจุด(10), โรคแอนแทรคโนส(10), โรคปื้นเหลืองในกล้วยไม้(2), โรคใบจุดในผักตระกูลกะหล่ำ(2), โรคใบจุดสีม่วง(5), โรคราแป้ง(2), โรคใบจุดดำ(3), โรคใบจุดสีน้ำตาล(5), โรคใบขีดสีน้ำตาล(2), โรคกาบใบแห้ง(3), โรคเมล็ดด่าง(7), เชื้อราไฟทอบธอรา(1), เชื้อราพิเทียม(1), โรคราสนิม(5), โรคเน่าคอดิน(2), หนอนกระทู้หลอดหอม(1), หนอนกระทู้(5), ขาเขียด(2), เทียนนา(5), กกขนาก(5), กกทราย(6), หนวดปลาดุก(5), วัชพืชใบกว้าง(12), วัชพืชใบแคบ(16), หญ้าข้าวนก(10), หญ้าดอกขาว(16), หญ้ากระดูกไก่(7), กก(8), ผักปอดนา(8), แห้วหมู(7), หญ้านกสีชมพู(13), หญ้าปากควาย(13), หญ้าตีนนก(12), หญ้าตีนติด(11), หญ้าตีนกา(10), ผักเบี้ยหิน(11), ผักโขม(12), ผักโขมหนาม(4), สาบแร้งสาบกา(1), หญ้าแดง(1), หญ้าคา(2), ไมยราบยักษ์(2), หญ้าขน(1), หญ้าชันอากาศ(2), สารบำรุงพืช(3), เร่งออกดอกนอกฤดู(2), เร่งการเจริญเติบโตของพืช(2), ช่วยการเจริญเติบโตของดอกและผล(3), ช่วยส่งเสริมให้พืชติดดอกออกผลดี(8), ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช ด้านลำต้น และใบ(6), ช่วยในการผสมเกสร(1), ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช(5), เพลี้ยไฟข้าว(3), แมลงหวี่ขาวยาสูบ(5), เพลี้ยอ่อนลูกท้อ(2), ผักเบี้ยใหญ่(3), น้ำนมราชสีห์(5), กะเม็ง(5), ลูกใต้ใบ(3), โรคเกสรดำ(2), หญ้ายาง(6), ปอวัชพืช(3), โคกกระสุน(3), ตีนตุ้กแก(5), ผักปลาบ(2), หญ้าแพรก(3), หญ้าชันกาด(1), หญ้ารังแก(1), เซ่งใบมน(1), โรคเน่าดำ(3), ขาดธาตุสังกะสี(1), อาการไส้กลวง(2), โรคใบปื้นเหลือง(2), โรคใบขี้กลากในกล้วยไม้(1), หนอนเจาะฝักลายจุด(2), หนอนหัวดำมะพร้าว(2), อาการใบแก้วในส้ม(1), ไรแดงแอฟริกา(1), โรคแคงเกอร์(2), โรคต้นเน่า(1), โรคใบไหม้(4), หนอนห่อใบข้าว(2), หนอนกออ้อย(3), หนอนเจาะผล(2), เพลี้ยไฟพริก(1), แอนแทรคโนส(3), หญ้าพะดอเงียว(2), ผักเสี้ยนผี(3), ถั่วผี(2), โทงเทง(2), หญ้าโขย่ง(2), เพิ่มผลผลิตอละคุณภาพของดอก(1), หญ้าหางนกยูง(1), กระดุมใบเล็ก(2), ผักโขมหิน(2), หอยเชอรี่(2), โรคปลายยอดไหม้(1), โรคใบพุพอง(1), ปาล์มวัชพืช(1), หญ้าขจรจบดอกเหลือง(1), หญ้าไข่เหาหลวง(1), สาบม่วง(5), สอึก(1), ช่วยลดความเป็นด่างของผิวหน้าใบ(1), ช่วยกระตุ้นการแตกตา(3), หญ้ารังนก(2), ครอบจักรวาล(1), ถั่วลิสงนา(1), ขยุ้มตีนหมา(1), หญ้าละออง(1), แมลงสาบ(1), มด(1), ตัวสามง่าม(1), แมลงคลาน(1), หญ้ามาเลเซีย(1), หญ้าเห็บ(1), หญ้าขจรจบดอกใหญ่(1), กระดุมใบใหญ่(1), ไมยราบ(2), ผักคราดหัวแหวน(1), ผักเสี้ยนขน(1), กกดอกเขียว(1), กกตุ้มหู(1), หญ้าดอกขาวไร่(1), ตำแยแมว(1), หญ้าหางนกยูงใหญ่(2), โรคใบแก้ว(1), ช่วยเสริมสร้างคลอโรฟิลล์(1), ควบคุมการออกดอกนอกฤดู(1), โรคเหี่ยวจากเชื้อรา(1), โรคเถาแตกยางไหล(1), โรคยางไหล(1), โรคเหี่ยวที่เกิิดจากเชื้อแบคทีเรีย(1), โรครากบวม(1), โรครากเน่า(4), โรคลำต้นไหม้(2), โรคกิ่งไหม้(1), โรคเหี่ยว(1), โรคตายพราย(1), ส่งเสริมการออกดอก(1), เพิ่มจำนวนช่อดอก(1), ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากพืช(1), กระดุมใบ(1), เปล้าทุ่ง(1), หญ้าหวาย(1), กระเม็ง(1), โรคดอกจุดสนิม(1), หญ้าขจรจบดอกเล็ก(1), กระตุ้นการออกดอกและเสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล(1), กระตุ้นการแตกกอ (1), กระตุ้นการเจริญเติบโต(1), กระตุ้นการออกดอก(1), ช่วยให้พืชทนแล้ง(1), หนามกระสุน(1), หญ้าเขมร(1), ผักยาง(1), โสนหางไก่(1), หนอนด้วงอ้อย(2), ด้วงหนวดยาว(1), ด้วงเต่าแตง(1), แมลงดำหนามมะพร้าว(2), ด้วงเต่ามะเขือ(1), ตัวอ่อนด้วงเต่าแตง(1), โรครากเน่าโคนเน่า(2), โรครากเน่าคอดิน(1)